BG | EN | RU | LTАДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДАСКАЛОВ и ЗАХАРИЕВА”


Eкипът на Адвокатско дружество „Даскалов и Захариева” започва дейността си през 1995 година. Основател и управляващ адвокатската кантора е адв. Слав Даскалов - адвокат с дългогодишна практика в търговското, наказателното, административното и екологично право, съветник към Комисията по Европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Екипът ни бе сформиран в процеса на работа по редица големи проекти в областта на приватизацията, чуждестранните инвестиции, развитието на търговия, които области и до днес са водещи в професионалната ни специализация.

Наши клиенти са и дружества с изключително разнообразни сфери на дейност – предприятия от представителни браншове на промишлеността, български и чуждестранни инвеститори в областта на недвижимите имоти и строителството, както и медии, издателства, рекламни агенции.

С цел осигуряване на пълно данъчно-правно и счетоводно обслужване на инвестиционните проекти и ежедневната дейност на нашите клиенти изградихме дългогодишни партньорски отношения със счетоводна къща. Много от постоянните ни клиенти, както и чуждестранни инвеститори, но така също и български дружества, от години ползват съвместните ни юридически, счетоводни и данъчни консултации и услуги.

Адвокатско дружество „Даскалов и Захариева” предоставя високо ниво на квалификация и компетентност, което ни дава възможност да осигурим на клиентите си не само стандартни правни услуги, но и да предлагаме успешни решения по комплицирани проекти и проблеми, както и адекватна процесуална защита на интересите им. При нас отношенията с клиента не приключват с изпълнение на отделен проект, а прерастват в трайно и дългогодишно сътрудничество.

Динамичната бизнес-среда, в която работят клиентите ни и разнообразните им сфери на дейност, ежедневно ни поставят пред предизвикателства, които трябва успешно да преодолеем. Ние вярваме, че компетентната преценка и бързата и адекватна реакция във всяка ситуация могат да бъдат осигурени само при високо професионално ниво на консултантите. Затова изискванията към всеки член на нашия екип за задълбочено познаване на нормативната база, правната доктрина и за придобиване и развиване на процесуален опит са изисквания, с които не правим компромис.

Опитът ни в правното обслужване на корпоративни клиенти ни убеди, че това са само част от предпоставките за успешна работа. Също толкова важни са доброто познаване на бизнеса на клиента, конкурентната среда, в която работи, доверието му и доброто взаимодействие с него.

Затова дружеството ни е фокусирано предимно към цялостно правно обслужване на дейността на постоянни клиенти, което им дава сигурност, че имат в наше лице надежден партньор, който познава проблемите им и на когото винаги могат да разчитат.